Družite li se noću sa svojim hrčkom?

Photo by Jarek £uczak from FreeImages

Hrčci su glodavci. Njihovi rođaci su voluharice, leminzi, miševi i štakori. Poznati su po obraznim vrećicama, svadljivosti, lakoći pripitomljavanja i vještini bježanja iz kaveza.

Postoji više od 50 vrsta, podvrsta i pasmina hrčaka. U prirodi žive na području Europe i Azije. Kao kućni ljubimci najčešće se drže četiri vrste hrčaka, a to su zlatni (sirijski) hrčak (Mesocricetus auratus), sibirski patuljasti hrčak (Phodopus sungorus), pustinjski hrčak (Phodopus roborovskii) i kineski hrčak (Cricetulus griseus). Samo se zlatni hrčci smatraju se domesticiranim, i oni su najčešći kućni ljubimci. No, sibirski patuljasti hrčak i pustinjski hrčak mirne su naravi, pa postaju sve popularniji kao kućni ljubimci.

 

Tko su i što su hrčci

Hrčci su noćne životinje. Oni danju spavaju, a aktivni su u sumrak i noću. U prirodi žive u dubokim podzemnim nastambama koje sami iskopaju. Van nastambi provode tek koji sat tijekom noći. Zbog toga se za kretanje i komunikaciju u mraku oslanjaju na miris i dodir, a pri tome su im posebno korisni brkovi. Imaju loš vid, tj. kratkovidni su i slabo raspoznaju boje. Ipak, od boja najbolje prepoznaju tonove žute i zelene jer je u tim bojama njihova hrana. Osim toga, imaju odličan sluh i mogu čuti tonove ultrazvučne frekvencije koje mi ne možemo čuti.

U prirodi odrasli hrčci žive sami. Njihova komunikacija se svodi na svađanje ili traženje partnera suprotnog spola. Mladi hrčci još mogu uživati u druženju i igri, no kada odrastu igra ubrzo prerasta u borbu. Pogotovo su žestoke borbe između pripadnika istog spola.

Od vrsta hrčaka koje su najčešći kućni ljubimci važno je znati da je zlatnog i kineskog hrčka potrebno držati odvojeno od drugih istovrsnika. Za razliku od toga, sibirski patuljasti hrčak i pustinjski hrčak mogu živjeti u obiteljskim zajednicama. Patuljasti hrčci koji žive u paru često imaju mladunce, pri čemu mužjak pomaže ženki pri porodu i u odgoju mladunaca.

Hrčci žive otprilike dvije do tri godine.

 

Photo by red2000 from FreeImages

Kako osigurati dobrobit hrčka

Kavez u kome hrčak boravi treba biti dovoljno velik. Naime, u prirodi hrčci se kreću i 8 km. U kavez se mogu ugraditi dodatni katovi kako bi se dobilo više površina koje hrčak može koristiti.

Jako je važno da u kavezu bude dovoljno stelje (npr. više od 5 cm stelje za zlatnog hrčka), te da sadrži ostale sadržaje koji će hrčku omogućiti glodanje, kopanje, penjanje, skrivanje i sl. Za glodanje hrčci trebaju drvo ili određene vrste kartona koji nisu otrovni.

Hrčci vole graditi gnijezdo, provlačiti se kroz tunele, sakrivati se u kutije i trčati u kotaču. Kutija za skrivanje treba biti takva da se hrčak može unutra smjestiti, mračna i u blizini hrane. Ne treba imati dno zato da možete provjeriti da li je hrčak dobro.

Znanstvena istraživanja pokazala su da hrčcima koristi trčanje u kotaču. Dobar kotač treba biti velikog promjera, npr. kao onaj koji se koristi za štakore. Zatim, kotač mora biti čvrst, imati podlogu po kojoj se hrčku ne bude klizalo, mora imati zatvorenu jednu stranu i ne smije imati poprečne preče.

Image by Kira Hoffmann from Pixabay

U kavezu trebaju biti posudica za hranu i pojilica. Voda ne bi trebala biti u zdjelici jer će se brzo onečistiti.

Hrčkov kavez treba biti siguran, na primjer da hrčak ne može pobjeći van. Poseban oprez je potreban ako imate kućnog ljubimca druge vrste, npr. psa, mačku ili zmiju. Ako pustite hrčka van kaveza, obavezno ga nadzirite. Nikada ne ostavljajte hrčka izvan kaveza bez nadzora ili tijekom noći.

Hrčak treba biti smješten podalje od kućnih uređaja koji mogu emitirati ultrazvuk, npr. televizori, računala, usisivači, ali i mjesta gdje teče voda. Naime, hrčci su osjetljivi na takve zvukove visoke frekvencije i to im može biti stresno.

Tijekom dana hrčku treba mir da može spavati. Zbog toga ga treba držati u onoj prostoriji u kojoj preko dana nije bučno, te u kojoj rasvjetu svaki dan koristite relativno ujednačeno, odnosno u kojoj svjetla neće gorjeti do dugo u noć.

Kavez treba smjestiti u prostoriji u kojoj temperatura zimi ne bude padala ispod 15°C. To je važno jer kod niskih temperatura hrčak će ući u hibernaciju (zimski san). Ako hrčak uđe u hibernaciju, nemojte se brinuti. Držite ga na mirom mjestu s umjerenom temperaturom. Osigurajte da ima puno svježe vode, svježe hrane i materijala za gniježđenje. Naime, divlji hrčci hiberniraju zimi, ali se povremeno probude kako bi se prehranili. Ljeti hrčcima temperatura prostora ne bi trebala prelaziti 25°C.

 

Image by Claudia44 from Pixabay

Problemi u ponašanju hrčaka

Najčešći problemi u ponašanju hrčaka su agresija te ponašanja koja su posljedica neodgovarajućeg načina držanja (nedostatno obogaćenje okoliša).

Hrčci mogu biti agresivni prema drugim hrčcima i ljudima. Kada su izloženi agresiji hrčci mogu glumiti da su mrtvi, ugristi ili pokazati agresiju na neki drugi način. Agresija između hrčaka uzrokovat će stres i ozlijede, pa zbog toga ih ne bi trebalo držati zajedno.

Plašljivi i agresivni hrčci mogu se brzo naučiti na ljudski dodir. Hrčka koji se boji potrebno je polako privikavati na ljudsku ruku i povezivati te kontakte s nečim pozitivnim, kao što su poslastice. Za hrčke poslastice mogu biti jabuke, grožđice i orasi. Zato što su hrčci noćne životinje, ovo treba vježbati uz prigušeno svjetlo. U početku je potrebno kratko vježbati, i na onoj udaljenosti na kojoj hrčak neće pokazati strah. Ruku s poslasticom treba približiti hrčku koji je u kavezu, i čim uzme poslasticu ruku treba maknuti. Postepeno ruka se može doći sve bliže hrčku, uvijek pri tome pazeći da ga se ne prestraši. Nakon puno ponavljanja hrčak će se naviknuti na ruku, i tek tada moguće ga je vaditi iz kaveza.

Prirodno ponašanje hrčaka je da kopaju, i ako nemaju dovoljno stelje ili ona nije adekvatna, tada se mogu pojaviti stereotipna ponašanja, kao što je grizenje rešetaka.

Photo by Kasia Dybalska from FreeImages

Za obogaćenje okoliša hrčka popularni su kotač za trčanje i lopta za vježbanje. No, važno je kontrolirati gdje se lopta s hrčkom nalazi zato da ne bi pao niz stepenice ili da ga ne dohvate pas ili mačka. Boravak hrčka u lopti treba strogo nadzirati.

 

Imati sretnog hrčka…

Znanstvena istraživanja su potvrdila da i ovako malene životinje mogu biti sretne ili nesretne. Zato je zadatak svakog vlasnika da svom hrčku pruži sve potrebno za sreću u njegovom kratkom životu.

A sretan hrčak uživat će u noćnom životu i druženju,…

 

Ako trebate savjet prilagođen za vas i vašeg ljubimca javite nam se za konzultacije.

Za diskusiju o ovoj i drugim temama pratite nas na Facebook stranici.

X