On-line edukacije

On-line edukacije održavaju se putem Facebook-a i Skype-a, a dostupne su svima bez obzira gdje živite.

On-line individualne konzultacije namijenjene su vlasnicima/skrbnicima kućnih ljubimaca. Održavaju se putem Skype-a. Kao i kod konzultacija „u živo“, poželjno je da na konzultacijama sudjeluju svi koji žive ili brinu o ljubimcu. Termin održavanja konzultacija dogovara se prema želji vlasnika/skrbnika.

On-line predavanja održavaju se putem Skype-a. Svako predavanje oglašava se na društvenim mrežama kao „event“ u zadanom vremenu. Teme predavanja su raznolike, ovise o interesu i moguće je da se ponove ako ima dovoljno zainteresiranih. Do sada održana predavanja moguće je vidjeti ovdje.

On-line kratka predavanja dostupna su na Facebook stranici i besplatna su.

On-line tečajevi održavaju se u Facebook grupama, a traju nekoliko tjedana. Sada je aktualan tečaj socijalizacije štenadi. Tečaj je stalno otvoren za prijave.

Više informacija moguće je dobiti na e-mail dr.sc.irena.petak@gmail.com

Mogućnost plaćanja na žiro-račun ili putem PayPal-a.

X