On-line edukacije

On-line edukacije održavaju se putem Facebook-a i Skype-a, a dostupne su svima bez obzira gdje živite.

On-line individualne konzultacije namijenjene su vlasnicima/skrbnicima kućnih ljubimaca. Održavaju se putem Skype-a. Kao i kod konzultacija „u živo“, poželjno je da na konzultacijama sudjeluju svi koji žive ili brinu o ljubimcu. Termin održavanja konzultacija dogovara se prema želji vlasnika/skrbnika.

Webinari se održavaju putem Skype-a. Svaki webinar oglašava se na društvenim mrežama kao „event“ u zadanom vremenu. Teme webinara su raznolike, ovise o interesu i ponavljaju se kada ima dovoljno zainteresiranih. Do sada održana predavanja i webinare moguće je vidjeti ovdje.

Ovo su trenutno aktualne teme webinara koji će biti održani kada se prijavi veći broj zainteresiranih. Ukoliko želite biti obavješteni kada će webinar biti, javite nam se na e-mail info@argos.hr ili na dr.sc.irena.petak@gmail.com

Webinari o psima

 • Separacijska anksioznost (tjeskoba zbog odvajanja)
 • Agresija pasa 101
 • Strahovi kod pasa
 • Trening obiteljskog psa
 • Reaktivni psi
 • Kome treba dominacija ako razumije pseće emocije i inteligenciju
 • Šetnja sa psom
 • Psi osobno – osjet mirisa
 • Obogaćenje okoliša za pse

Webinari o mačkama

 • Mačja društvenost i teritorijalnost
 • Mačje piš-poruke
 • Obogaćenje okoliša za mačke

Webinari o papigama

 • Kako počinju problemi u ponašanju papiga

Webinari o više vrsta životinja

 • Dobrobit životinja

 

Cijena sudjelovanja je 120 HRK (ili protuvrijednost u EUR).

On-line kratka predavanja dostupna su na Facebook stranici i besplatna su.

On-line tečajevi održavaju se u Facebook grupama, a traju nekoliko tjedana. Sada je aktualan tečaj socijalizacije štenadi. Tečaj je stalno otvoren za prijave.

Više informacija moguće je dobiti na e-mail dr.sc.irena.petak@gmail.com

Mogućnost plaćanja na žiro-račun ili putem PayPal-a.

X