Što mačke govore repom?

U mačjem razgovoru poruke se prenose glasom, mirisom, dodirom i govorom tijela – pri čemu je rep vrlo bitan! Rep je možda najizražajniji dio mačjeg tijela, a svakako najlakši za čitanje nama ljudima. Za razumijevanje mačke važno je pratiti položaje i pokrete mačjeg repa – to je put za mačju sreću i neozlijeđenog vlasnika.

Kada je mačka opuštena, njen rep će stajati malo povišeno, gotovo u ravnini s tijelom.

Kod pozdravljanja i prilikom prijateljskih susreta, mačka će podići rep okomito, sa savijenim vrškom. Na primjer, kada jedna mačka prilazi drugoj, okomiti rep bit će “prijateljski” signal. Na taj način i mačići pozdravljaju majku i druge odrasle mačke.

Ovo pozdravno ponašanje mačića, osim uspravnog repa, uključuje i trljanje čelom i gornjim dijelom glave prema majčinoj bradi. Smatra se da se time koči potencijalna agresivnost odraslih mačaka. Naime, za razliku od svojih divljih rođaka, naše domaće mačke žive u zajednicama. Zbog toga se tijekom domestikacije (udomaćivanja) ovo ponašanje mačića zadržalo kod odraslih mačaka kako bi se spriječila agresija u većem mačjem društvu.

Kada mačke omotaju repove jedna oko druge, to je poput ljudskog zagrljaja. Tako mačke grle i svoje vlasnike omatajući rep oko noge vlasnike. Uvijek treba paziti da se ne stanete na njih dok pokazuju koliko vas vole!

U agresivnim susretima ili sukobima mačji rep će biti uspravan, krut sa nakostriješenom dlakom, ili savijen u obliku preokrenutog slova U.

Prilikom vrebanja plijena ili igre, mačka spusti čitavo tijelo, a rep drži ravno, uz lagano trzanje. Na taj način mačka javlja svoje namjere drugim mačkama, a bez da pri tome uznemiri plijen.

Mačka koje je anksiozna i prestrašena spustit će rep između nogu ili uz tijelo. Takvo ponašanje ukazuje i da mačka osjeća bol! Ovo je važno znati jer mačke sakrivaju bol zato što u prirodi mogu biti i predator i plijen, pa ne žele pokazati da su ranjive.

Pokreti repa također mogu biti vrlo izražajni ili vrlo suptilni. Kada mačka treperi repom, ona signalizira da je u neugodnoj situaciji. To je dobar trenutak da prestanete maziti mačku! U protivnom će vas možda udariti prednjom šapom, ogrepsti ili ugristi.

Ljuta i frustrirana mačka će snažno mahati repom. Nažalost, još uvijek se ne razumijemo u potpunosti uloga trzajućeg vrha repa u mačjoj komunikaciji.

Naravno, da bi u potpunosti razumjeli mačku trebamo pratiti i ostale signale, a to znači promatrati ostatak njenog tijela (posebno oči i uši), te slušati kako se mačka glasa. Za nas ljude svijet mačjih mirisnih poruka ostaje tajanstven, i razlog je mnogih nesporazuma između mačaka i ljudi.

Više o piš-porukama u slijedećem postu.

 

Ako trebate savjet prilagođen za vas i vašeg ljubimca javite nam se za konzultacije.

Za diskusiju o ovoj i drugim temama pratite nas na Facebook stranici.

X