Kako je ponašanje životinja povezano s njihovom dobrobiti

Ponašanje životinja neodjeljivi je dio istraživanja njihove dobrobiti. Razlog tome je što od svih pokazateljima dobrobiti, kao što su na primjer fiziologija, imunologija, produktivnost, ozlijede i bolesti – jedino ponašanje može objasniti stvarno značenje nekog postupka za samu životinju.

Vezanost ponašanja i dobrobiti životinja proizlazi iz povijesnih razloga. Znanost o ponašanju životinja (etologija) razvila se početkom prošlog stoljeća, te kao takva postoji i danas. Međutim, šezdesetih godina prošlog stoljeća, jedan od članova Brambellove komisija zadužene za procjenu dobrobiti na Britanskim farmama, bio je etolog. Stoga je jedan od zaključaka Komisije bio da je ponašanje životinja prvi kriterij za određivanje dobrobiti. Time su stvoreni temelji primijenjene etologije.

Znanstvenici smatraju ponašanje životinja preciznom znanstvenom metodom kojom se može odrediti dobrobit životinja, dok je u prošlosti osjećaje životinja bilo teško mjeriti i vrednovati. (Tek u novije vrijeme zahvaljujući timskom radu komparativnih psihologa i etologa, istraživanje emocija kod životinja dobiva pravo mjesto u znanosti.) Prema ponašanju životinje moguće je prepoznati njeno subjektivno viđenje o nekom događaju ili okolišu u kome se nalazi. Istovremeno, promatranje ponašanja životinja je najmanje invazivan način istraživanja dobrobiti životinja.

Dodatno, za istraživače dobrobiti životinja ponašanje je jednostavno za promatranje. Naime, u svakoj situaciji životinje se ponašaju na neki određeni način, pokazujući pri tome da li su dobro ili ne. Timarenje, igra i spavanje neka su od ponašanja koja mogu značiti da se životinja dobro ili sigurno osjeća u nekom okolišu, dok su stereotipije i druge nepravilnosti ponašanja pokazatelji da životinja loše podnosi boravak u tom okolišu.

Dakle, poznavanje ponašanja životinja neophodno je da bi se osigurala njihova dobrobit, odnosno ono omogućuje izgradnju onakvih nastambi (štala za životinje na farmama ili objekata za životinje u zoološkim vrtovima ili objekata u skloništu za napuštene životinje) u kojima će životinje moći ispoljiti svoje prirodno ponašanje. Istovremeno, za svakoga tko radi ili živi sa životinjama poznavanje njihovog ponašanja omogućuje lakši rad i ljepši suživot s njima.

O tome kakve nastambe za životinje trebaju biti, više u nekom drugom članku,…

Za diskusiju o ovoj i drugim temama pratite nas na Facebook stranici.

X