Edukacije i konzultacije

za vlasnike kućnih ljubimaca

O tome kako se životinje ponašaju i koje su njihove potrebe, moguće je pročitati u tekstovima i video materijalima na ovoj stranici!

Ponašanje životinja

Sve što životinje čine, uključujući kako se kreću, što misle i osjećaju, opisuje se u znanosti o ponašanju životinja i u komparativnoj psihologiji. Problemi u ponašanju kućnih ljubimaca poseban su dio toga, jer uključuju razumijevanje prirodnog ponašanja vrste kojoj životinja pripada i stečenog ponašanja.

Saznajte više

Dobrobit životinja

Sam naziv „dobro biti“ označava uvjete u kojima je životinji dobro. Da bi čovjek mogao razumjeti kako se životinja osjeća, treba poznavati biologiju-ekologiju vrste, te kroz njeno ponašanje prepoznati kada su potrebe životinje zadovoljene. Time se može poboljšati kvaliteta života kućnog ljubimca i vlasnika.

Saznajte više

Ekologija

Odnos organizma i njegovog okoliša, živih bića s kojima dijeli prostor i ostali čimbenika koji ga okružuju obuhvaćeni su pojmom ekologija. Bihevioralna ekologija povezuje ponašanje životinja s evolucijom i populacijskom ekologijom.

Saznajte više

PREDAVANJA

Više o Ireni možete pročitati ovdje

Predavanja su iznimna prilika da se uživo razgovara o raznim temama, da se upozna predavača i postavi neka pitanja! Radionice traju duže jer osim teorije uključuju praktični dio.

Profesionalno savjetovanje za tvrtke i udruge

Smještaj za životinje treba zadovoljiti zakonodavni okvir, biti siguran i praktičan za ljude koji rade sa životinjama te omogućiti životinjama siguran i ugodan boravak. Poznavanje ponašanja i dobrobiti životinja osigurava najbolji je način da se sve to realizira!

Sponzori

Drugi o nama

Zanimljivosti

4. listopad je svjetski dan životinja
28. rujna svjetski je dan borbe protiv bjesnoće
13. listopad je Svjetski dan ptica selica
X