Edukacije i konzultacije

za vlasnike kućnih ljubimaca

O tome kako se životinje ponašaju i koje su njihove potrebe, moguće je pročitati u tekstovima i video materijalima na ovoj stranici!

Ponašanje životinja

Sve što životinje čine, uključujući kako se kreću, što misle i osjećaju, opisuje se u znanosti o ponašanju životinja i u komparativnoj psihologiji. Problemi u ponašanju kućnih ljubimaca poseban su dio toga, jer uključuju razumijevanje prirodnog ponašanja vrste kojoj životinja pripada i stečenog ponašanja.

Saznajte više

Dobrobit životinja

Sam naziv „dobro biti“ označava uvjete u kojima je životinji dobro. Da bi čovjek mogao razumjeti kako se životinja osjeća, treba poznavati biologiju-ekologiju vrste, te kroz njeno ponašanje prepoznati kada su potrebe životinje zadovoljene. Time se može poboljšati kvaliteta života kućnog ljubimca i vlasnika.

Saznajte više

Ekologija

Odnos organizma i njegovog okoliša, živih bića s kojima dijeli prostor i ostali čimbenika koji ga okružuju obuhvaćeni su pojmom ekologija. Bihevioralna ekologija povezuje ponašanje životinja s evolucijom i populacijskom ekologijom.

Saznajte više

PREDAVANJA

Više o Ireni možete pročitati ovdje

Predavanja su iznimna prilika da se uživo razgovara o raznim temama, da se upozna predavača i postavi neka pitanja! Radionice traju duže jer osim teorije uključuju praktični dio.

Profesionalno savjetovanje za tvrtke i udruge

Smještaj za životinje treba zadovoljiti zakonodavni okvir, biti siguran i praktičan za ljude koji rade sa životinjama te omogućiti životinjama siguran i ugodan boravak. Poznavanje ponašanja i dobrobiti životinja osigurava najbolji je način da se sve to realizira!

Sponzori

Zanimljivosti

28. rujna svjetski je dan borbe protiv bjesnoće
13. listopad je Svjetski dan ptica selica
4. listopad je svjetski dan životinja
X